Het verhaal van Marcella

Natuurpunt wilde op een waardige, maar duidelijk manier de aandacht vestigen op de mogelijkheid om een goed doel in je testament op te nemen.

Via een getuigenis van Marcella, die Natuurpunt Neerpelt om een ontroerende reden opnam in haar testament, brengen we die boodschap over.